!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Pelikanen Norrköping

Nyheter

Medlemsdag 21 Oktober

Publicerad: 2018-09-07 | Uppdaterad: 2018-09-07

Söndag den 21 Oktober kl 15.00 samlas vi till medlemsdag, då vi träffas, umgås, gör vår höströjning i bostadsområdet.

Programpunkter:

  • Tipspromenad
  • Plocka in våra bord o stolar till vinterförvaring
  • Vi bjuder på grillkorv o bröd, kaffe, kakor etc.
  • Samtal om kommande projekt i området

 

 

 

Vi ska stoppa inbrott

Publicerad: 2018-06-29 | Uppdaterad: 2018-06-29

Varning till våra medlemmar

Senaste veckan har vi haft folk som inte tillhör vårt område på besök, i minst 2 trappuppgångar. Sannolikt har de försökt ”reka” om någon är hemmavarande (eller borta) . I ett fall har de lyckats. I en lägenhet på Hospitalsgatan 12A  har lägenhetsdörren brutits upp, och ett regelrätt inbrott genomförts.

Föreningen gör följande omedelbara åtgärder.  Portkoden byts (den nya koden är utdelad i brevinkastet).  Detta för att minimera risken att nuvarande portkod hamnat hos obehöriga. 

För oss som bor i området gäller:

  • Grindar o ytterportar ska alltid hållas stängda. Skulle du som boende se att en grind är upphakad, önskar vi att du omgående stänger den.
  • Ytterportar kan ju hållas tillgängliga/öppna genom att man lägger ett föremål i dörr-mellanrummet, så att dörren inte går i lås. Var uppmärksamma om du ser något sådant. Rensa om du ser något.
  • Portarna till respektive trappuppgång, ska likaså vara stängda. Se till att stäng, om du märker att någon hakat upp.
  • Lägenhetsdörrarna har ju i regel två lås. Se till att du låser bägge låsen när du lämnar lägenheten.
  • Normal uppmärksamhet. Ha koll om du ser personer i området som du normalt inte känner igen, och som möjligen uppför sig misstänkt.

 

Med gemensamma insatser fortsatt trygghet i boendet.

Brf Pelikanen

Bredband

Publicerad: 2018-06-13 | Uppdaterad: 2018-06-13

Fågelproblem åtgärder

Publicerad: 2018-04-17 | Uppdaterad: 2018-04-21

Den fågel-art som oftast stör under sommaren (bygger bon på våra tak, träcker ner, skränar dygnets alla timmar) är måsar.

Vi har avtal med Anticimex fågel-grupp för att få bort dem. Fågelgruppen besöker oss varje vecka från v 16 tom v 28.

De plockar bort alla bon och ägg från våra tak. Även förra sommaren var de igång och vi kunde märka en klar minskning av störningar.

Hiss-renovering Knäppingsb 9A

Publicerad: 2018-04-12 | Uppdaterad: 2018-05-13

Styrelsen har i enlighet med underhållsplan beställt ett arbete med att modernisera hissen på Knäppingsborgsgatan 9A, vilket innebär byte av motor, styrsystem, innerdörr för säkerhetsbestämmelser, uppfräschning hisskorg mm.

Under arbetstiden kommer hissen att vara avstängd (ca 2 veckor).

Arbetet beräknas pågå vecka 46-47 (November) 2018.

Vi återkommer med mer information längre fram.

Riktlinjer - uppdaterade

Publicerad: 2018-04-04 | Uppdaterad: 2018-04-04

Dokumentet "Riktlinjer vid renovering och ombyggnation"

har uppdaterats - vänligen utgå från den nya versionen

/styrelsen

Hospitalsgatan nya adresser

Publicerad: 2017-12-12 | Uppdaterad: 2017-12-12

Lantmäteriet har gjort en uppdatering av våra gatu-adresser, bl.a. utifrån att det har tillkommit några nya lägenheter, samt att affärslokalerna har fått egna adresser.

De som bor i Hospitalsgatan 12, kommer i fortsättningen att ha sina bostadsadresser : Hospitalsgatan 12A