!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Pelikanen Norrköping

Nyheter

Fönstren

Publicerad: 2018-04-21 | Uppdaterad: 2018-04-21

Våra fönster finns sedan ett antal år tillbaka med i underhållsplanen för beräknat utbyte år 2020. En underhållsplan innebär ju inte att detta redan är beslutat - utan det är en plan som det gäller att förhålla sig till när datumet närmar sig. När styrelsen snart ska ta ansvar för denna process har vi haft kontakt med ett antal aktörer som granskat, och gett oss råd.

Eftersom vi har många fönster i våra huskroppar blir detta en dyr process, och vi har därför fått råden att verkställa byten på de ställen som är i så dåligt skick att de inte går att på ett enkelt sätt justera. Andra fönster kan klara sig ytterligare ett antal år, genom justeringar.

På så sätt tar vi ansvar för våra gemensamma pengar.

Under sommaren avser vi att prova oss fram genom att låta en entreprenör byta ett fönster mot gatan (allt för att få bättre underlag för att kunna beräkna kostnader

 

 

Fågelproblem åtgärder

Publicerad: 2018-04-17 | Uppdaterad: 2018-04-21

Den fågel-art som oftast stör under sommaren (bygger bon på våra tak, träcker ner, skränar dygnets alla timmar) är måsar.

Vi har avtal med Anticimex fågel-grupp för att få bort dem. Fågelgruppen besöker oss varje vecka från v 16 tom v 28.

De plockar bort alla bon och ägg från våra tak. Även förra sommaren var de igång och vi kunde märka en klar minskning av störningar.

Hiss-renovering Knäppingsb 9A

Publicerad: 2018-04-12 | Uppdaterad: 2018-04-12

Styrelsen har i enlighet med underhållsplan beställt ett arbete med att modernisera hissen på Knäppingsborgsgatan 9A, vilket innebär byte av motor, styrsystem, innerdörr för säkerhetsbestämmelser, uppfräschning hisskorg mm.

Under arbetstiden kommer hissen att vara avstängd (ca 2 veckor).

Arbetet beräknas påbörjas tidigt i höst.

Vi återkommer med mer information längre fram.

Riktlinjer - uppdaterade

Publicerad: 2018-04-04 | Uppdaterad: 2018-04-04

Dokumentet "Riktlinjer vid renovering och ombyggnation"

har uppdaterats - vänligen utgå från den nya versionen

/styrelsen

Årsstämma 16 Maj

Publicerad: 2018-03-21 | Uppdaterad: 2018-04-21

Vi kommer inom kort att kalla till årsstämma

att genomföras Onsdagen den 16 Maj (boka in i din kalender)

Stämmolokalen kommer att finnas i närheten (Magnentus Building) - och en av programpunkerna är ett samtal med Magnus Malm (Magnentus). (Eftersom vi är grannar blir det samtal kring ev. framtida samarbetsprojekt).

Övriga handlingar distribueras som vanligt i brevinkasten, lite senare (inom stadgeenligt tid)

Kollektivt bredband?

Publicerad: 2018-03-21 | Uppdaterad: 2018-04-21

Om vi alla kunde enas om ett gemensamt abonnemang av bredband, (på likande sätt som vi idag abonnerar på gemensam el.) skulle vi uppnå fördelar i form av billigare avgifter.

För att det ska bli av måste vi enligt stadgarna fatta ett sådant beslut på en stämma.

Styrelsen avser lägga ett sådant förslag på vår kommande årsstämma i Maj 2018.  Se därför till att du inte tecknar några nya "egna" abonnemang, som gör att du får betala dubbelt (innan dess)

Låsbytet pågår

Publicerad: 2018-03-10 | Uppdaterad: 2018-04-21

Firman :"Lås o nycklar", som har vårt uppdrag att hantera våra lås - byter nu i rask tak lås-cylindrar.

Några få "spridda" lägenheter återstår, som kan bero på att man inte varit hemma under låsbytet. Ta kontakt med Lås o nycklar, och bestäm en tid!

På Måndag fortsätter låsbytet med grindar vindar och ytterportar

Mer om Nycklarna

Publicerad: 2018-02-19 | Uppdaterad: 2018-04-21

Klicka för att komma till dokument

Byte nyckel-system

Publicerad: 2018-01-28 | Uppdaterad: 2018-04-21

Byte lås o nycklar

Hospitalsgatan nya adresser

Publicerad: 2017-12-12 | Uppdaterad: 2017-12-12

Lantmäteriet har gjort en uppdatering av våra gatu-adresser, bl.a. utifrån att det har tillkommit några nya lägenheter, samt att affärslokalerna har fått egna adresser.

De som bor i Hospitalsgatan 12, kommer i fortsättningen att ha sina bostadsadresser : Hospitalsgatan 12A