!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Pelikanen Norrköping

Bredband

Bredbandsnät finns i alla lägenheter i huset. Abonnemanget står fn. var och en för själv. Man kan välja mellan två anslutningsformer.

1 -abonnemang med comhem (anslutning via en av ingångarna i TV-uttaget)

 

2 –abonnemang med Bredbandsbolaget (anslutning via nätverks-kontakten – som finns nära respektive lägenhets ytterdörr)     

   

OBS. Styrelsen planerar att vid nästa stämma föreslå ett gemensamt avtal för alla boende. (på likartat sätt som vi idag har gemensam el). Det blir en stor besparing i avgifter för våra medlemmar. Det fordras stämmobeslut (ber stämma April -18).

Teckna därför inte något personligt avtal för längre framtid!