!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Pelikanen Norrköping

Vinds-förråd

Vindsutrymmen

Till alla lägenheter finns ett vindsförråd. På grund av hur våra hus är byggda är dock vindsförråden mycket olika för olika lägenheter.

I viss mån kan det upplevas som orättvist, särskilt om du har stort behov och råkat få ett för litet förrrådsutrymme. Hör av dig till oss i styrelsen i så fall. Ibland kan vi hjälpa till, även om det långt ifrån alltid är enkelt.

Märk ditt förråd

Det är viktigt att du tydligt märker ditt vindsförråd med namn eller lägenhetsnummer. Omärkta förråd kan komma att bli tömda och låsta av styrelsen.

Ställ inget skräp i gångarna

Naturligtvis är det absolut förbjudet att ställa något i gångarna utanför förråden. Sådant utgör en stark brandrisk. Dessutom gör det att det blir svårt att komma fram.

Lås alltid efter dig

Ett vindsförråd och särskilt i ett hus i innerstaden utgör tyvärr en stark lockelse på en del objudna människor. Hjälp dig själv och andra att få ha sakerna i fred genom att vara noga med att stänga och låsa dörrarna efter dig.