!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Pelikanen Norrköping

Andra-handsuthyrning

Att hyra ut i andra hand

Ibland kan du ha skäl till att vilja bo på annan ort och ha din lägenhet uthyrd i andra hand under tiden.

För att få göra det måste du dock söka tillstånd hos styrelsen. Normalt är det inte svårt att få det, men vi kräver att du har ett rimligt skäl.

Till exempel att du tillfälligt ska arbeta eller studera på en annan ort eller är på väg att flytta ihop med någon och behöver "provbo" ihop ett tag, innan du slutgiltigt bestämmer dig för att sälja din lägenhet.

Normalt får du tillståndet för viss tid och sällan längre än högst ett år.

Du betalar en extra avgift till föreningen, för tillståndet. Den är fn 10% av pris-basbeloppet.

Kontakta styrelsen innan du skriver kontrakt

För din egen skull är det viktigt att du skaffar tillstånd att hyra ut i andra hand innan du skriver kontrakt med din hyresgäst. Annars kan du nämligen råka ut för att kontraktet blir ogiltigt.

Det är också viktigt att du avtalar bort besittningsskyddet för din hyresgäst.