!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Pelikanen Norrköping

Års-stämman

Föreningen skall enligt stadgarna hålla ordinarie föreningsstämma inom sex månader efter varje verksamhetsårs utgång, alltså senast under juni månad varje år.

Oftast brukar det innebära att stämman hålls under andra hälften av April månad. Då samlas vi i Riksbyggens lokaler på Bråddgatan 15.

De viktigaste inslagen i mötet är att godkänna den ekonomiska förvaltningen och välja en ny styrelse.

Varje medlem har rösträtt

Varje medlem har en röst på stämman. Om du till exempel äger din bostadsrätt tillsammans med någon annan, har ni en gemensam röst.

Om du inte kan vara närvarande själv har du möjlighet att ge någon fullmakt att rösta för din räkning. Den du ger fullmakten till måste dock själv vara medlem, eller tillhöra din egen familj.

Du kan lämna förslag

Men det går också bra att motionera om vad som helst till stämman. Om du vill att vi ska ta upp något, måste du dock anmäla detta till styrelsen senast 1 månad före stämman.

Det är inte krångligt att göra en motion till stämman. Allt du behöver tänka på är att skriva ned vad du vill, varför du tycker som du gör och vilket beslut du vill att stämman ska fatta. Förslaget skickar du sedan till styrelsen.

Ibland kan det bli extra stämma

Om styrelsen anser att det är påkallat kan man också kalla till en extra stämma. Det kan till exempel ske när styrelsen anser att en viss fråga är så stor och betydelsefull att den bör avgöras av medlemmarna direkt.

Men det kan också ske om tillräckligt många medlemmar själva vill kalla till en extra stämma. Till exempel för att man anser att styrelsen har tagit ett felaktigt beslut.

För att det skall ske krävs att minst 10 % av medlemmarna undertecknar begäran. I vår förening skulle det kräva minst 7 medlemmar.

Ställ upp i arbetet

Att jobba i styrelsen eller i någon av våra arbetsgrupper är ett bra sätt att lära känna föreningen.

Är du intresserad av det, eller känner någon annan som du vill föreslå, är du välkommen att höra av dig till valberedningen.