!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Pelikanen Norrköping

Ekonomi

Föreningen har stabil ekonomi. Vi följer i allt väsentligt en långsiktig underhållsplan.
Varje år avsätter vi medel av våra intäkter till en underhållsfond. När vi så gör underhållsinsatser finns därför pengar avsatta, som vi kan utnyttja. Under 2017 har vi inlett ett program för att modernisera maskinutrustningen för våra hissar. Vid slutet av år 2017 (december) har vi knappt 1,4 miljoner kr i vår underhållsfond.

Våra månadsavgifter hävdar sig väl i jämförelse med liknande bostäder i Norrköping city. År 2018 kommer avgiften att uppgå till 569 kr/ per kv.m och år.

 

Våra nuvarande lån