!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Pelikanen Norrköping

Ekonomi

Föreningen har stabil ekonomi. Vi följer i allt väsentligt en långsiktig underhållsplan.
Varje år avsätter vi medel av våra intäkter till en underhållsfond. När vi så gör underhållsinsatser finns därför pengar avsatta, som vi kan utnyttja. Under 2017 har vi inlett ett program för att modernisera maskinutrustningen för våra hissar. Under 2019 påbörjar vi ett långsiktigt arbete med att renovera och täta våra fönster (start med fönstren som vetter åt Knäppingsborgsgatan). Ytterligare några år framåt (10 år?) är det dags att se över konditionen av våra stammar.

Tack vare extra intäkter, beroende av försäljning lägenheter kunde årsstämman i Juni 2018 avsätta extra medel till vår underhållsfond

Vid slutet av år 2018 (december) har vi därför drygt 6,1 miljoner kr i vår underhållsfond.

Våra månadsavgifter hävdar sig väl i jämförelse med liknande bostäder i Norrköping city. År 2019 kommer avgiften att uppgå till i genomsnitt 569 kr/ per kv.m och år (avser månadsavgifterna exklusive värme och el).

 

Våra nuvarande lån