!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Pelikanen Norrköping

Styrelsen

 

Styrelsen väljs på årsstämman. Enligt stadgarna har de till uppgift att företräda föreningen och ansvara för att organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

Enligt lag har också styrelsen till uppgift att ta beslut i ett antal olika frågor som gäller fastigheterna, överlåtelser av bostadsrätter och annat.

Vi som sitter i styrelsen är med andra ord till för att hjälpa dig som medlem i föreningen.

Men vi är bara vanliga boende i föreningen, inga experter. För att vi ska kunna sköta våra åligganden har vi träffat avtal med olika leverantörer som kan hjälpa till i arbetet. Den viktigaste av dem är Riksbyggen. Det är dit du ska vända dig om du vill anmäla något fel eller ha hjälp med någoti din lägenhet.

 

 Länk till valberedningen

 

Susanne Lindh -Ordförande

Yrke: Konsult

Bott i föreningen sedan: 2012

I styrelsen sedan: 2016

Bor: Knäppingsborgsgatan 9

 

Telefon: 0706-714131

mail: susanne@lindhrpartner.se

Kenneth Härdelin- Vice ordförande

Yrke:Pilot                                                  

Bott i föreningen sedan: 2012           

I styrelsen sedan: 2014                            

Bor: Knäppingsborgsgatan 11 

 
 

Telefon: 0702-054480                   

mail: kenneth.hardelin@telia.com

Gunilla Axelsson - Sekreterare

Yrke:Innesäljare                                       

Bott i föreningen sedan: 2006                    

I styrelsen sedan: 2008                             

Bor: Hospitalsgatan 12

 

 
  Telefon: 011-141228, Mobil: 0702-524666

mail: gunilla.axelsson@martinservera.se

Mikael Modigh - Ordinarie ledamot

Yrke: Affärsområdesschef
Bott i föreningen sedan: 2005

I styrelsen sedan: 2007

Bor: Knäppingsborgsgatan 11

 

 

 Mobil 072-6006828

mail: michael.modigh@tholmarks.se

Dan Håkansson -ordinarie ledamot, utsedd av Riksbyggen

Yrke: Förvaltare

I styrelsen sedan: 2017

 

  mail: dan.hakansson@riksbyggen.se

Gun-Britt Holmgren -Suppleant

Yrke: Rektor

Bott i föreningen sedan: 2014

I styrelsen sedan: 2016

Bor: Knäppingsborgsgatan 11 A

 

 

 

Tel 0730-201660

mail: gunbritt.holmgren@edu.norrkoping.se

Peter Forsell - Suppleant

Yrke: Arkitekt

Bott i föreningen sedan: 2016

I styrelsen sedan: 2017

Bor: Hospitalsgatan 14

 

Telefon 070-8732928   Mobil  070-8732928

mail: peter.forsell@awlark.se

Ralf Sandman - suppleant

Yrke: Pensionär

Bott i föreningen sedan: 1990

I styrelsen sedan: 2016

Bor: Hospitalsgatan 12

 

Telefon: 011-168161    Mobil: 079-3353113

mail: sandman.vor@bredband.net

Lennart Karlsson - suppleant

Yrke: Pensionär

Bott i föreningen sedan: 2006

I styrelsen sedan: 2008

Bor: Knäppingsborgsgatan 11B

 
 

 Telefon: 182113   Mobil: 070-7776548

mail: mail@lennartk.net

Isabell Karlsson - suppleant -utsedd av Riksbyggen

Yrke: Ekonom

I styrelsen sedan: 2017