!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Pelikanen Norrköping

Styrelsen

 

Styrelsen väljs på årsstämman. Enligt stadgarna har de till uppgift att företräda föreningen och ansvara för att organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

Enligt lag har också styrelsen till uppgift att ta beslut i ett antal olika frågor som gäller fastigheterna, överlåtelser av bostadsrätter och annat.

Vi som sitter i styrelsen är med andra ord till för att hjälpa dig som medlem i föreningen.

Men vi är bara vanliga boende i föreningen, inga experter. För att vi ska kunna sköta våra åligganden har vi träffat avtal med olika leverantörer som kan hjälpa till i arbetet. Den viktigaste av dem är Riksbyggen. Det är dit du ska vända dig om du vill anmäla något fel eller ha hjälp med någoti din lägenhet.

 

 Länk till valberedningen

 

Susanne Lind -Ordförande

Yrke: Konsult

Bott i föreningen sedan: 2012

I styrelsen sedan: 2016

Bor: Knäppingsborgsgatan 9

 

Telefon: 0706-714131

mail: susanne@lindhrpartner.se

Kenneth Härdelin- Vice ordförande

Yrke:Pilot                                                  

Bott i föreningen sedan: 2012           

I styrelsen sedan: 2014                            

Bor: Knäppingsborgsgatan 11 

 
 

Telefon: 0702-054480                   

mail: kenneth.hardelin@telia.com

Ralf Sandman - Sekreterare

Yrke: Pensionär                                   

Bott i föreningen sedan: 1990                

I styrelsen sedan: 2016                            

Bor: Hospitalsgatan 12A

 

 
 

Telefon: 011-168161    Mobil: 079-3353113

mail: sandman.vor@bredband.net

Peter Forsell - Ordinarie ledamot

Yrke: Arkitekt
Bott i föreningen sedan: 2016

I styrelsen sedan: 2017

Bor: Hospitalsgatan 14

 

 

Telefon 070-8732928   Mobil  070-8732928

mail: peter.forsell@awlark.se

Dan Håkansson -ordinarie ledamot, utsedd av Riksbyggen

Yrke: Förvaltare

I styrelsen sedan: 2017

 

  mail: dan.hakansson@riksbyggen.se

Lennart Karlsson - Ord. ledamot

Yrke: Pensionär

Bott i föreningen sedan: 2006

I styrelsen sedan: 2008

Bor: Knäppingsborgsgatan 11 B

 

 

 

Mobil: 070-7776548

mail: mail@lennartk.net

Torbjörn Lilja - Ord. ledamot

Yrke: Produktionschef

Bott i föreningen sedan: 2016

I styrelsen sedan: 2018

Bor: Hospitalsgatan 12C

 

 

Mobil  070-634 55 65

mail: torbjorn.lilja@ahlin-ekeroth.se

Ingela Gullstrand - Ord. ledamot

Yrke: VD

Bott i föreningen sedan: 2013

I styrelsen sedan: 2018

Bor: Knäppingsborgsgatan 11

 

Mobil: 070-8900216

mail: ingela@kompasshus.se

Jonas Molin - Ord. ledamot

Yrke: Informationssäkerhets-konsult

Bott i föreningen sedan: 2016

I styrelsen sedan: 2018

Bor: Hospitalsgatan 12B

 

Mobil: 070-2790190

mail: jonas.w.molin@gmail.com

Isabell Karlsson - suppleant -utsedd av Riksbyggen

Yrke: Ekonom

I styrelsen sedan: 2017